Fadder

Du behövs!


Sedan 2001 bedriver Bistånd Östeuropa fadderverksamhet i staden Tirgu Mures i Rumänien. Som fadder är du med och skapar ett bättre liv för barnet/familjen.


Stödet kan betyda skillnaden mellan ett liv i misär eller en möjlighet till utbildning och utveckling.


Bli fadder genom att sätta in minst 200:-/månad på vårt plusgirokonto 349332-7.


Vill du veta mer kontakta Christina Sjöstrand 070-778 21 93Fadderverksamhet

Alternativ 1


Bistånd Östeuropas hjälpverksamhet handlar om personlig hjälp från en bestämd givare till ett bestämt barn/ungdom. Du som givare vet vem som får hjälpen och mottagaren vet vem givaren är. På detta sätt kan det bli en lång vänskap. Bistånd Östeuropa skickar varje månad pengarna, som satts in av faddrarna till en kontaktperson i Tirgu Mures. Hon fördelar pengarna till rätt mottagare som även signerar ett kvitto, som vi i föreningen sedan får.

Alternativ 2


Du har dessutom möjlighet att välja ett ”gruppfadderskap” för barnen i vårt romerprojekt, som också är beläget i Tirgu Mures. Där går din gåva framförallt till skolmaterial, böcker, mat m m. Vi tror mycket på utbildning för romerbarnen.