Moldavien

Moldavien

Moldavien ligger inklämt mellan Ukraina och Rumänien. Stort som Småland.

Blev självständigt 1991 och var innan det en del av Ryssland. Har fortfarande stort behov av Ryssland ( Bl.a. importeras den så oerhört viktiga gasen därifrån).

Moldavien s befolkningsmängd utgör 3,5 milj innevånare

varav c:a 1 miljon arbetar utomlands och skickar hem pengar till familjen.


      Lite övrig info:


Extrem korruption i alla led.

98% ortodoxa,  1,5% judar och 0,5 % frikyrkliga.

Böljande slättlandskap med stort inslag av jordbruk. Vanligast med häst och vagn.

Starkt kommunistiskt styre även om det förekommer EU vänliga partier.

Stor arbetslöshet. Många längtar tillbaka till tiden då landet backades upp av Ryssland.

Sex och arbetstrafficking är hög särskilt på landsbygden.

Högsta alkoholkonsumtionen i Europa. De flesta har egen druvodling vilket blir till vin i stora galons. Som konsumeras resten av året.

Ingen värdig omsorg om handikappade från stat/kommun. Stora institutioner med usla levnadsvillkor erbjuds.

De som ej bor på institutioner lever undangömda i hemmen i misär och uttalat utanförskap.

Huvudstaden Chisinau bebos av många nyrika som lever i  lyx medans majoriteten bor på landsbygden i uttalad fattigdom.

Alla är läskunniga i Moldavien.

Mycket gästvänliga människor och fantastiskt god mat!