Speranta

Speranta

År 2001 köpte Bistånd Österuropa en lägenhet till deras verksamhet. Köpet av lägenheten förgicks av många formaliteter med pappershantering och stämplar. Lägenheten har genomgått en stor renovering som Bistånd Östeuropa bekostat.


Speranta fanns tidigare i en liten trång tvårumslägenhet. Hotades då att bli satta på bar backe för att de inte kunde betala sin hyra till staten.  Nu har de en fyrarumslägenhet, där man bedriver verksamhet för 8 ungdomar. Man har såväl skola som dagverksamhet. 


2004 anställdes en psykolog av Bistånd Östeuropa . Hon och en assistent har hjälpt ungdomarna att göra stora framsteg.

Bistånd Östeuropa ser till att ge psykologen handledning i sitt arbete. Hon besöker även barn och ungdomar som ej kan ta sig till vår lägenhet. 2 timmar/ vecka kommer hon till dem . Psykologen har även startat mammagrupper som fungerar mycket bra och de träffas regelbundet för att bli starka tillsammans. 


Speranta har åter öppnat!

Verksamheten Speranta som har varit stängd p.g.a. pandemin har nu åter kunnat öppna. Nästan alla ungdomarna är tillbaka i verksamheten och glädjen är stor för att åter kunna träffas.


Här är det som vanligt välfungerande. Gruppen är sammansvetsad, det viktigaste dessa personer har utanför hemmet. Här samtalar man, lagar mat, städar, handlar och sysslar med diverse pedagogiska och kreativa aktiviteter. Att se den utveckling som skett med dessa unga vuxna är fantastiskt. Tyvärr erbjuder inte samhället någon fortsättning vad gäller boende eller sysslesättning.