Clever Hands

Clever hands

I staden Tirgu Mures finns sedan 1996 en daglig verksamhet för vuxna funktionshindrade, som Bistånd Östeuropa kontinuerligt sponsrar med ekonomiskt bistånd.

Det är en god verksamhet, som är oumbärlig för de handikappade. Bistånd Östeuropa har bekostat en del av om och tillbyggnation för de lokaler som används. Fem dagar /vecka kommer ? till verksamheten. Personalantalet är ?


2014 invigdes en ny gruppbostad för 10 stycken funktionshindrade i utkanten av Tirgu Mures. Dessa ungdomar bodde tidigare hos sina föräldrar. När dessa blev för gamla orkade de ej längre, och det fanns ingen annanstans att ta vägen


Bistånd Östeuropa har tillsammans med andra sponsorer , bidragit till att denna gruppbostad blev verklighet. Förhoppningen är att våra idéer skall ge inspiration till att de styrande i Rumänien fortsättningsvis gör egna insatser för denna målgrupp.


Tre medlemmar ur vår styrelse besökte i oktober de olika projekten . I samband med besök hos "Clever hands" blev de inbjudna att deltaga i ett firande av "Grape-Ball" , en fest för deltagare och anhöriga till druvskördens år.

Besök gjordes även på gruppboendet. Ett stående bekymmer är att många på dagcentret ( där är närmare 50 personer) står inför att föräldrar och anhöriga åldras, vilket innebär en oviss framtid för många. Planer finns nu på att bygga ytterligare ett gruppboende då tomt redan finns i anslutning till befintligt boende. Men ovisshet hur man löser det ekonomiskt.