Gecse Daniel

Gecse Daniel

Verksamheten har funnits sedan 1963, då hade man en liten grupp på 8 barn i åldrarna 3-13 år. En riktig start på verksamheten fick man först i november 1996.


Foundationen har nu fått ett nytt stort habiliteringscenter  som har finansierats av amerikaner och engelsmän.

Numera finns där 50-55 barn. Man har tillgång till speciallärare, logoped, barnläkare, sjukgymnast. Samtliga barn är handikappade, en del flerhandikappade, såväl psykiskt som fysiskt.


Barnen kommer från centrala Tirgu Mures samt dess ytterområden. Zoltan hämtar och kör varje dag hem barn i minibuss. Man får ingen hjälp från staten utan verksamheten drivs med hjälp av sponsorer från England och Sverige. Rumänska staten betalar dock lärarlöner. De föräldrar som har råd, betalar en liten summa för barnens vistelse där. Även de som inte har råd får ha sina barn där.

Bistånd Östeuropa har bekostat utredningsverktyg kring autism.


Minibussen har skänkts av Bistånd Östeuropa och vi står även för omkostnader, försäkringar, reparationer m.m.
Verksamheten har svårigheter att ekonomiskt få allt att gå runt. De är fortfarande utan stöd från staten (förutom löner till personal) gällande drift , material etc. Bistånd Östeuropa har tidigare under två års tid bidragit med engångssummor. Då vi ej har kunnat bidra med detta senaste åren är Zoltan ytterst oroad för skolan och verksamheten.