Romerprojekt

Romerprojektet

VÅRT PROJEKT ROMERBYN

I detta område bor ca 2000 romer. Joszef och hans familj samt kyrkan hjälper till med skola, mat och övrigt socialt arbete.

KÖKET. Den viktigaste uppgiften vi har är att tillreda mat för de allra fattigaste, särskilt barnen. Vi får stor hjälp från flera ur vår ungdomsgrupp. Vi lagar och serverar mat en gång/dag mellan måndag-fredag. Vid varje tillfälle har det kommit c:a 70 barn. Vid några tillfällen har vi lagat mat på lördagar: Under tredje kvartalet lagade vi mat 59 gånger och delade ut lite mer än 4180 portioner mat.

Tyvärr har vi fortfarande ingen plats för dessa barn att få äta vid ett bord. Vi arbetar för att få en lösning på detta problem. Vissa av barnen sätter sig utomhus framför köket och äter där-året runt. Andra tar med sig maten hem, kanske för att dela med någon annan.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet för allt stöd vi får, fysiskt, moraliskt och andligt så vi kan fortsätta vårt arbete i framtiden.


Teamet organiserar olika program för varje ålderskategori, syftet är att hjälpa dem umgås och hantera de problem som livet ger. Även om vi är i röda zonen angående pandomin, stoppar vi inte vår aktivitet.

Soppkök. Detta är ett av de viktigaste programmen man gör. Det är därför man gör det. utan avbrott, lagar mat och delar ut måltider, dagligen, måndag till fredag.

Förutom att distribuera lagad mat, fortsätter man tillhandahålla matlagningsmaterial till mammor som är villiga att göra något för sina barn


.Tacksamheten är stor när man får humanitärt bistånd i form av matvaror. Man betonar vikten av torra livsmedel. Det är bra för matlagning i köket, men också för att ge till familjer som lagar mat i sina hem.

Barnen blir glada när de får lite godis.

Vi vet alla hur viktig utbildning är. Vi kompletterar den statliga skolans arbete, att göra efterskola med barn till fattiga familjer. Vi strävar efter att göra det dagligen, det som barnenes föräldrar ville, men kunde inte hjälpa dom med. De flesta av dom är analfabeter. 


Vi lär barnen de viktigaste kunskaperna, uppmuntrar även föräldrarna att skicka sina barn till skolan och låta dem komma till vårt fritidshem också. 


Enci, (Jozsefs dotter ) leder detta program. Vi gör det bästa för att ge dessa barn det de behöver. Tyvärr var vi tvungna att minska antalet barn till totalt 24, i två grupper. Dels för litet rum och dels för att  lagarna tvingade fram detta. 

Andligt arbete

Den främsta anledningen av våra liv är Herren Gud. Jag tror han är den som kan medföra den största förändringen i en persons liv.

Detta är anledningen  till att vi anordnar de kristna mötena för barn, ungdomar och vuxna.

Sedan en tid har vi alla dessa möten tillsammans med pastor András och hans fru.

Sommarläger för barn. 

Barnen har väntat länge på detta. Många fler barn kom än vi hade kapacitet att hantera. Vi var tvungna begränsa antalet till 60.

För att trösta dem som vi inte kunde ta med oss den här gången hade vi ett hemläger för dom. Eller en tur nära vår plats.

Vi strävade efter att ha många olika typer av program som hjälper till att förändra livet för barn i rätt riktning, ur synvinkel beteende, tänkande, punktlighet, lydnad och andra aspekter av ett önskvärt socialt liv.

Utöver det hade vi många spel och andra roliga aktiviteter som muntrade upp dem och gjorde campingen mer intressant.

Vi strävade efter att utveckla barns fingerfärdighet, uppmuntra dem att skapa något vackert med sina egna händer, och ha kul tillsammans.