Romerprojekt

Romerprojektet

VÅRT PROJEKT ROMERBYN

I detta område bor ca 2000 romer. Joszef och hans familj samt kyrkan hjälper till med skola, mat och övrigt socialt arbete.

KÖKET. Den viktigaste uppgiften vi har är att tillreda mat för de allra fattigaste, särskilt barnen. Vi får stor hjälp från flera ur vår ungdomsgrupp. Vi lagar och serverar mat en gång/dag mellan måndag-fredag. Vid varje tillfälle har det kommit c:a 70 barn. Vid några tillfällen har vi lagat mat på lördagar: Under tredje kvartalet lagade vi mat 59 gånger och delade ut lite mer än 4180 portioner mat.

Tyvärr har vi fortfarande ingen plats för dessa barn att få äta vid ett bord. Vi arbetar för att få en lösning på detta problem. Vissa av barnen sätter sig utomhus framför köket och äter där-året runt. Andra tar med sig maten hem, kanske för att dela med någon annan.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet för allt stöd vi får, fysiskt, moraliskt och andligt så vi kan fortsätta vårt arbete i framtiden.


Teamet organiserar olika program för varje ålderskategori, syftet är att hjälpa dem umgås och hantera de problem som livet ger. Även om vi är i röda zonen angående pandomin, stoppar vi inte vår aktivitet.

Rapport Juli -December 2023


Kära supportrar.

Vi är mycket tacksamma för er och att ni inte vänt ryggen till oss, även i dessa svåra tider av inflation och globala problem, utan stöttar oss ständigt , flitigt, så vi kan fortsätta detta underbara och användbara arbete som vi gör till förmån för de fattiga människorna. Ett arbete som vi har gjort i mer än femton år. Med Gud är allt möjligt. Han har makten att försörja och ta hand om de fattiga, under alla omständigheter.


Jag är glad att vi kan göra detta sociala arbete, tillsammans med er, och hjälpa många  familjer. Vi gör vårt bästa för att organisera många program som hjälper dessa människor. Vi har olika typer av hjälpaktiviteter för alla ålderskategorier, från barn till äldre.


1. Soppkök

Det första programmet , det som tyvärr fortfarande behövs väldigt mycket, är Poor Peoplés Kök. Vi fortsätter detta program som vi har hittills, måndag till fredag, distribuerar runt 70-75 portioner dagligen. Vi strävar efter att laga goda, konsekventa måltider i romerstil, varav en tallrik ger ordentlig näring för ett barn, under en hel dag. Precis som tidigare kommer barn med egna kärl, vi serverar måltiderna i handen och de äter som de kan, framför köket eller hemma. Vi hoppas fortfarande att denna situation kommer att  förändras någon gång i framtiden.Tyvärr är mathygienen och förhållandena inte riktigt OK, enligt vad vi ska ha, eftersom vårt läge och läge är ytterst begränsad, åtminstone tills vi lyckas bygga en ordentlig byggnad för detta ändamål.

Den rätta inställningen skulle vara att låta barnen tvätta händerna innan de äter, sätter sig runt bordet o.s.v. Barn är  mycket bullriga, var och en av dem skyndar och trycker på för att ge sina tomma "tallrikar" till köket för att få sina måltider, som att vara rädd för att förbli hungrig. Den här visar hur stort deras behov är.2. Humanitärt bistånd, transporter.

Transporterna vi får av er är ett stort lyft för vårt sociala arbete. Oftast får vi mycket nyttiga varor, mat för matlagning i köket, men också för att distribuera direkt till de fattiga, färdigmat och matlagningsingredienser.

Det fattiga människor värdesätter högst är de färdiga att äta och de torra matvarorna som de kan använda för att laga mat till sina familjer.

Dessa tillfällen är tider av stor glädje för vuxna, men också för barnen när de får godis och/eller leksaker.

Utöver det får vi kläder, skor, möbler, skolutrustning etc. som är väldigt viktigt för dessa människor.

Vi behöver fortfarande väldigt mycket och att ni fortsätter skicka dessa transporter, särskilt under vintermånader.

Människorna är glada för allt de får, även den minsta sak kan göra skillnad.


3. Att ta hand om de äldre.

En sida av vårt kök är att ta hand om gamla, sjuka och/eller handikappade. De som kan gå, kommer till köket. För de som inte gör det skickar vi lite lagad mat. Våra volontärer bär dessa måltider till deras hem Vi gör detta kontinuerligt och vi gör det gärna.  Tyvärr kan vi inte göra mer för dem, men alla är väldigt tacksamma för tallriken med nylagad mat, eftersom de inte kan laga mat själva.

I december hade vi möjlighet att köpa några av de mediciner vi hade råd med och gav dem några filtar.

 Till och med en festmåltid till julen.

I Rumänien är det svårt för alla våra människor, men det är svårast för de gamla och de handikappade, de som inte har några släktingar som tar hand om dem.

De flesta av dem har bara en liten pension, eller ingen pension alls (deras enda inkomst från staten är ett socialt stöd på cirka 40 euro/månad), och det är den kategorin människor som vi stödjer.

Så all form av hjälp de får är väldigt välbehövlig, och dessa människor är tacksamma för allt de får.


4. Efterskoleprogram.

Tyvärr - vi måste anmäla det som det är, vi måste  fortfarande ta emot barnen i det lilla rummet som vi har, garaget vi har nära vårt hus. Men vi är ändå tacksamma för denna begränsade plats, för att åtminstone kunna hjälpa detta lilla antal barn. Här gör vi vårt bästa för att arbeta med cirka 25 barn, lära dem, hjälpa dem med läxor som de får i skolan. Denna grupp barn förser vi med skolutrustning och kläder som behövs för att gå i statsskolans klasser.

Detta program pågår också kontinuerligt (förutom skolloven).

Vi strävar efter att hjälpa dessa barn med allt vi kan, lära dem grunderna, läs- och skrivkunnighet och matematik, hjälpa dem med deras läxor, också stödja dem med all utrustning som behövs för att delta ordentligt i den statliga skolan.

Precis som andra verk som vi gör här, gör alla allt, även jag, Jozsi, hjälper till i skolan och även våra volontärer. Ändå är det Encis, min dotters ansvar, hon gör det mesta av det. Detta pågår varje vardag, i två grupper.


5. Allmänt bad

Vi är tacksamma att vi kan fortsätta med det här som vi startade. Vi vet alla hur viktigt det är att ha en ren kropp. Tyvärr är det inte någon självklarhet för många som är här. Varje dag kan vi bada fler än 10 barn. Det är bra att se hur barn älskar det, njuta av att duscha i varmt vatten, de leker också under duschen. Efter att ha gått ut lyser deras ansikten för att de är rena, de ler, de njuter av det och börjar vara stolta över sig själva.

I samma rum finns en tvättmaskin för mammor som tvättar sina kläder. Vi har även utrustning Vi hoppas verkligen att vi kommer att kunna fortsätta detta program under lång tid.


6. Andligt arbete

För kristna möten har vi olika program för barn, ungdomar och vuxna, de flesta möten leds av vår pastor Andras som kommer regelbundet, Bibelstudiemöten för ungdomar och vuxna hålls varje vecka. Vi ber ständigt för att Guds verk ska uppfyllas i dessa människors liv, ju tidigare bättre. Vi är tacksamma för de medel som behövs för en ny Tv-apparat. den är till stor hjälp i arbetet med barnen, även i de andliga programmen. På helgerna lyssnar vi på kristen musik, ser musikvideor och kristna filmer med barn. Efteråt har vi möjlighet att föra ett samtal om det vi sett.

För barnen anordnar vi söndagsskolan här, på vår innergård eller i skolrummet, och vi tar även med några av dem till vår huvudkyrka på söndagar.


7. Start av läsåret.

Vi fick en idé om att starta ett nytt projekt och hörde att många barn ville vara med i skolan, men på grund av fattigdom har deras föräldrar inte råd att köpa den nödbändiga skolutrustningen. Vi är glada över att ha fått pengar att köpa det barnen behöver. Så vi gick och handlade, köpte ryggsäckar, pennor, pennaskar, anteckningsböcker och andra speciella grejer som lärare krävde. Efter det gjorde vi paket för varje barn. Vi delade också ut kläder och skor till de barn  som inte hade ordentligt med med kläder för att gå till skolan. Vi är mycket tacksamma för detta projekt som startades i år. Alla föräldrar som jag pratade med var mycket glada, uttryckte sin tacksamhet för skolutrustningen till sina barn. Många sa att det är bra att de inte behövde låna pengar för detta ändamål. Här vill vi tacka er, våra supportrar, för att ni sörjer för ekonomi för detta projekt. Så nu behöver inget barn stanna hemma p.g.a bristen på utrustning.


8.  Tankar om framtiden.

Vi skulle vilja fortsätta detta sociala arbete och kristna tjänst som vi gör, även i framtiden, tillsammans med er. Det finns många familjer i nöd som är beroende av hjälp utifrån. Det finns ett stort behov av att hjälpa dem med deras vardagliga problem. Vi har fortfarande hopp om att vårt arbete kommer att tjäna dessa människors liv, så de kommer att ha chans till ett bättre liv.

Vi hoppas också att vi i framtiden ska ha en ordentlig plats för våra sociala arbetsprojekt. Vi är i akut behov av ett gemmenskapshus, där det skulle finnas en bättre plats att utföra de program vi gör med våra barn. Bättre hygien, äta vid sina måltider vid bordet. Vilket ger möjligheter för fler barn att gå till efter skolan, tvätta sig själva och sina kläder och många andra aktiviteter som leder  bättre socialisering av dessa barn. Många tonåringar och även vuxna är i behov av hjälp i denna fråga.


Tack! Vi är mycket tacksamma för all typ av hjälp, speciellt för det kontinuerliga, regelbundna stödet. Utan det skulle vi inte kunna fortsätta detta viktiga arbete för de fattigaste familjerna.

Vi önskar Guds välsignelse över era liv och era familjer samt alla era team och givare

Jag Jozsi, i vår förenings namn och alla barn och vuxna som får den hjälp ni skickar. Jag säger ett stort tack från alla våra hjärtan


Med kärlek i Kristus


Jozsi med team

9. Berättelser


Den första historien handlar om en singel mamma som fostrar tre barn.  Mamman heter Erzsi (Elisabeth), hon skildes från sin make, för många år sedan. Hon är arbetslös, och hon har livmodercancer, får cellgiftsbehandling.

Deras far är en grinig man, han vill hellre leva ensam än tillsammans med sin familj. Deras enda inkomst är det sociala stöd som ges till barnomsorg, och hon sopar rent på gatorna i stan. Många gånger måste hon ta med sina barn (alla tre är pojkar) – jag ser också ibland.

De fyra bor i ett litet 3 gånger 3 meter hus gjord av lera, trä och plastfolie, ett rum det vill säga även deras kök, i mycket dåligt skick.

Mattorna eller andra textilier som syns på bilderna från fattiga hus, även detta, är till för att maskera insidan av väggarna som är för hemska för att se, även för invånarna.

Här på bilden ser ni deras gamla ugn som egentligen är en plåtbehållare med ben, med en öppning för bränslet och en annan för rökutgången. En sån här gör-det-själv-ugn fungerar en tid, men rinner vanligtvis ut efter en säsong.

Alla hennes tre barn går regelbundet i statlig skola, äter från vårt soppkök, kommer till vårt fritidshemsprogram...

Dessutom hjälper vi dem efter våra resurser, förser dem med kläder och andra behövda grejer som är nödvändiga för livet, att gå i skolan och så vidare. Så vi bestämde att den här familjen har rätt att få en ugn, och även ved.


Den andra historien: Ytterligare en ensamstående mamma  med fyra barn. Mamman till barnen är Roxana ( Roxanne) , två av hennes barn är tvillingar.

Två av dem går i skolan, de andra är mindre.

Föräldrarna separerade, mannen bildade en annan familj och har också barn med den andra kvinnan.

Roxana och hennes barn kommer regelbundet till vårt soppkök, och enligt vad jag vet så är de större tjejerna inte särskilt regel bundna utan går i skolan, kommer till vår efterskola, även om vi gör vårt bästa för att uppmuntra och

hjälpa dem.

Deras enda inkomst är barnomsorgen från staten och vad de rensar från soporna.

Deras hem är ett 3 gånger 4 meter  stort lerhus, knappt beboeligt,

som de flesta husen i hennes grannskap.

De fick också en ugn med ett parti ved.Den tredje historien:

Ett barn från vårt fritidshem

Han är en femteklassare, som heter Jancsi (Johnny) . Hans mamma heter Lucretia. Han är äldsta barnet, har tre syskon. Deras mamma anställdes som städare i en galleria, blev sjuk,

Nu lever de på hennes sjukpensin och barnomsorg. Deras föräldrar separerade för ungefär fyra år sedan. Nu bor mannen utanför Cold Valley, har gift om sig.


Så länge familjen var tillsammans hade de ett ganska normalt hushåll åtminstone enligt normerna i denna stadsdel - tog hand om huset, sig själv och så vidare.

Mannen var sopare på stadens städfirma. Allt gick åtminstone OK när de hade två löner, men nu...


Jancsi är en seriös flitig pojke, går i skolan regelbundet, går på många av våra program,

hjäloer till mycket runt vårt hus och köket som volontär.

Vi gör vårt bästa för att hjälpa hans familj med vad vi kan.


Den fjärde: en av de fattigaste familjerna.

Föräldrarna: Zoli och Viola, de har fyra små barn. Tyvärr är båda föräldrarna arbetslösa. De lever på barnhjälp och sanering. Mannen jobbar då och då. De största av deras barn är tio och elvaåringar, flickor, men de gick aldrig i skolan. De säger att det är på grund av deras fattigdom.

Denna familj flyttade till vårt grannskap för flera år sedan. Dessa barn ( och många andra, från  andra familjer) är för gamla för att få börja gå i klasser i vanlig skola från första klass-. Deras enda chans skulle vara en specialskola, eller åtminstone ett program som låter oss utbilda större barn eller till och med vuxna som aldrig gick i skolan eller övergivit skolan.

Deras hus är byggt av träskivor, lera och trä från skogen. Cirka 3 x 3 meter.

De är vanliga besökare i köket Och de är ett exempel på familjer med flest problem utanför våra vanliga distributioner.

Även de fick en ugn , även ved.Den femte, en gammal man som bor ensam.


Han heter Decideriu ( Dezsö) Kása. Han är 75 år gammal. Änkeman sedan många år. Han har två söner och en dotter En av hans söner och hans dotter är gifta, har egna familjer. Hans andra son är ensamstående och hemlös.

Hans familj besöker honom väldigt sällan. Kanske två gånger om året – de har det nog med sina egna problem utan att bry sig om morfar.

Han har ingen pension, men får ett socialbidrag på ca 40 EUR/månad.

Två gånger i veckan tar han och andra (gamla fattiga) emot mat från det statligt sponsrade soppköket . Andra dagar försörjer vi honom med hans måltider – hans hus ligger inte så långt från vårt kök. Så vi brukar ge honom också något på helgen – alltså han är mer lyckligt lottad. jämfört med andra.

Hans hus är 3 x 3 meter, ett trä och lerhus. Han har ett antal sjukdomar, men hans största lidande är att hans fötter är mycket veka, kan knappt gå. Men han som har ont i fötterna gör sitt bästa för att komma till våra kyrkomöten varje torsdag.