Projekt

Historia i korthet

  • 1997 FUB:s biståndsgrupp  bildas i Kalmar län. Vårt första biståndsprojekt blev ett barnhem utanför Bukarest som hette Videle.
  • 1998 påbörjades ett nytt projekt i staden Tirgu Mures i norra Rumänien. Barnhemmet hette Hoppet. Projektpengar söktes och beviljades för utbildning av all personal.
  • Några ur gruppen var under två veckor på ett antal studiebesök i vårt län, för att ta del av en humanare människosyn än man är van vid i Rumänien.
  • 2001 bildade vi en egen organisation som heter, Bistånd Östeuropa.
  • När Rumänien gick med i EU så kom det krav på att inga barnhem skulle få finnas. Hoppet lades ner och samtidigt gick föreståndaren Janos Soos i pension.
  • Barnen flyttas till fosterhem och en del till sina föräldrar. Janos  blev tillsynsman  till de barn som tidigare bott på barnhemmet.
  • Under tiden vi utbildade personal så kom vi i kontakt med tre foundationer som drev olika verksamheter för handikappade barn . Vi beslutade att fortsätta arbeta för att dessa och stödja föreningarnas arbete. Samt att försöka påverka de rumänska myndigheterna att ta sitt fulla ansvar.
  • Romer är en grupp människor som har det väldigt svårt och så småningom fick vi genom en präst, Andras Wass, kontakt med en stor grupp romer i ett bostadsområde i utkanten av staden.
  • För att få pengar till att hjälpa skaffade vi faddrar.
  • 2001 öppnade vi en secondhandbutik där vi får in pengar så vi kan driva verksamheten vidare.