RomerprojektI utkanten av staden Tirgu Mures ligger byn Cold Valley. Byn innebos av ca 2000 romer, varav ca 800 är barn. Fattigdomen och nöden är stor i byn som mest liknar en soptipp. Romerna är en kraftigt segrerad grupp i det rumänska samhället.

Sedan flera år tillbaka bedriver Bistånd Östeuropa hjälparbete för att framför allt nå barnen, som är särskilt utsatta. Mellan 80-120 barn kommer fem dagar i veckan till vår medarbetare i byn, för att få ett varmt mål lagad mat. Jozsef och teamet lagar maten i ett litet kök och serverar den utomhus året runt. Tyvärr finns det ännu  ingen lokal för barnen att äta i. Dock har Bistånd Östeuropa planer på att hjälpa till med byggnation av sådan lokal.

En grupp med motiverade barn och ungdomar får  adekvat hjälp med skolläxor av Jozsefs fru. Föräldrarna är oftast analfabeter varför ingen hjälp finns att få där.  Undervisningen bedrivs i Jozsefs bilgarage.

För att bedriva verksamheten långsiktigt krävs det tålamod. Ett av våra stora mål är att barnen ska komma ut i samhället genom utbildning och minskad segregering. Den romska befolkningen i landet får sällan ett fast arbete, utan lever oftast på små bidrag som knappt räcker till det nödvändigaste.

Mellan 3-4 gånger per år sänder vi i Bistånd Östeuropa, transporter  med kläder, skolmaterial, mat, täcken, filtar, leksaker m.m.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KVARTALSRAPPORT Januari-Mars 2016

Asociatia Ichthys (romerprojektet), Tirgu Mures, Rumänien


Köket.

Under dessa tre månader, lagade vi varm mat 63 gånger och distruberade 4465 portioner.Fortfarande leder Jozsef och Enikö arbetet i köket och gör varje vecka en matlista, så de kan planera vad som ska köpas, förberedas osv. Dessa tre månader har en pojke från ungdomsgruppen, Cristi hjälpt tillMånga barn kommer mycket tidigare till matutdelningen. Vi pratar med dem under matlagningen och de berättar vad de vill vi ska laga. Vi försöker ibland laga vad de önskar!

Wow, korv! Wow kött och så vidare.

De mindre barnen blandar ihop dagarna och kommer ofta både lördag och söndag. Tack vare er, har vi ofta nån liten konserv de kan få, så de inte beöver gå hem tomhänta.


Under dessa tre månader fick vi flera transporter med varor. Vi delar ut kläder, skor, livsmedel m m


Samtidigt tänker vi mycket på de äldre och sjuka. Vi besöker dem i deras hem med lagad mat.


Tack vare Gud och genom hjälp av andra människor kunde vi hjälpa de fattiga att hålla sig varma denna kalla vinter. Vi är glada vi kan hjälpa dem och speciellt äldre och sjuka i nöd.Vi hjälper 28 skolbarn. Vi uppmuntrar dem att gå och hjälper dem med träning att läsa, skriva och räkna. Det finns flera barn som skulle behöva vår hjälp, men tyvärr har vi inte lokaler till det. Ofta kommer föräldrar som önskar, att deras barn ska få tillhöra gruppen, men tyvärr måste vi säga nej!

Vi hoppas att vi i framtiden har en större byggnad, så att vi kan ta emot flera barn.


Vår dotter Enci arbetar tills med Bari (en högskolestudent) minst fem gånger i veckan mellan 14.30-18.00.

Vi ger skolbarnen kläder och skolmaterial, betalar vissa kostnader i skolan, mediciner etc.

Varje tisdag eftermiddag har vi ett möte i kyrkan under ledning av pastor Andras Vass och Jozsef. 25-30 personer kommer varje gång och vi ser en stor förändring hos dessa.

Varje fredag har vi ungdomsmöte, där vi ber, sjunger, och pratar om bibelns berättelser. En far berättade häromdagen hur mycket hans barn väntar på dessa möten.Så har vi söndagsskola, då kommer ca 150 barn. Vi spelar spel, sjunger och försöker ge dem lite budskap från bibeln. På slutet får de lite sötsaker, när vi har tillgång till det.


Ett stort arbete, gör kyrkan, för att hjälpa dessa stackars människor med deras psykiska behov. Vi uppmuntrar dem och har en hel del program som är viktiga.

Ang ny byggnation, tar vi ett litet steg i taget och kommer att skicka ny information om det.


Jag är glad att Gud uppmuntrar mig och leder mig, så att jag får styrka att fortsätta detta arbete, även om det är svårt ibland.

Jag vill tacka er alla, som hjälper oss i vårt arbete, så vi kan hjälpa dessa fattiga människor som bor här.


Med kärlek

Jozsef, familjen och arbetslaget.

                                                                                                                      Klicka på bilderna för att se dom i sin helhet


en hjälpande hand...

Romerprojektet                                                                                                                     Sommarläger för Barn, Ungdomar i Valea Rece 2018


Vi har fått nya bilder från årets läger, tack alla som gjorde det möjligt för barnen att få uppleva detta även i år.

Vi finner det viktigt, att vi fortsätter med skolprogrammet, för det är en stor hjälp för dessa barn. När de är klara med skoldagen har de en plats att gå till sitta ner, göra sina läxor och lära sig.

Så vi tog det på oss själva för att hjälpa barnen, också i denna fråga.


Min fru, jag och särskilt vår dotter, Enci arbetar med dem dagligen. Vi gör allt för att hjälpa dem att utvecklas i sina studier. strävar också efter att ge dem den utrustning som behövs för skolan, inklusive kläder och skolmaterial.


Programmet fortsätter också på vardagar, på eftermiddagen, i två grupper, först de mindre, sedan de större barnen.


.


Copyright @ All Rights Reserved