Clever Hands

en hjälpande hand...

Clever Hands

I staden Tirgu Mures finns sedan 1996 en daglig verksamhet för vuxna funktionshindrade, som Bistånd Östeuropa kontinuerligt sponsrar med ekonomiskt bistånd.

Det är en god verksamhet, som är oumbärlig för de handikappade. Bistånd Östeuropa har bekostat en del av om och tillbyggnation för de lokaler som används. Fem dagar /vecka kommer ? till verksamheten. Personalantalet är ?


2014 invigdes en ny gruppbostad för 10 stycken funktionshindrade i utkanten av Tirgu Mures. Dessa ungdomar bodde tidigare hos sina föräldrar. När dessa blev för gamla orkade de ej längre, och det fanns ingen annanstans att ta vägen


Bistånd Östeuropa har tillsammans med andra sponsorer , bidragit till att denna gruppbostad blev verklighet. Förhoppningen är att våra idéer skall ge inspiration till att de styrande i Rumänien fortsättningsvis gör egna insatser för denna målgrupp.


Copyright @ All Rights Reserved