Spirit

Spirit

.Redan 1998 samarbetade Bistånd Östeuropa med barnhemmet Hoppet i Tirgu Mures. Föreståndaren Janos Soos gick i pension i samband med att Rumänien blev en del av EU. Barnhemmen stängdes och alla barn återgick  till anhöriga eller placerades ut i andra familjer. Många av barnen fick det nu istället sämre än på Hoppet.

Janos fortsatte enträget sitt arbete för dessa barn och vi fortsatte stödja honom.


Idag stödjer Bistånd Östeuropa hans verksamhet med dels ekonomi och även med materiella insatser. Många svårt drabbade familjer får hjälp och vidare får ett fosterhem med många barn kontinuerligt stöd från honom.Janos stöttar flera barnhem som samordnas av katolska kyrkan. Detta barnhem är mindre med plats för 8 flickor i tonåren, några med funktionshinder. Gammalt hus med renoveringsbehov, men ändå ombonat. Ett äldre par bor med flickorna sedan många år tillbaka