Budeshti

Vid Bistånd Östeuropas första resa till Moldavien 2010 blev vi inbjudna till att besöka ett veckoslutsprojekt genom Frälsningsarmén i Moldavien.

Projektet drevs ekonomiskt från Amerika och vi blev djupt imponerade av det förhållningssättet och det bemötandet F.A. gav de c:a 25 barnen som fanns på samlingen. Tyvärr drog sig amerikanarna ur och projektet var hotat att läggas ner. Då bestämde vi, i Bistånd Östeuropa ,att ta över ansvaret och låta de extremt fattiga barnen få fortsätta att komma till veckoslutssamlingarna. Snart expanderade projektet och deltagarantalet är i dag fördubblat !!

Där möts de av vettiga vuxna som styr upp med kloka och roliga  aktiviteter och låter barnen få veta att de är älskade och sedda.

Våra medarbetare arbetar med att långsiktigt visa på god moral och ge barnen de sociala verktygen de oftast inte får hemifrån.

Bistånd Östeuropasr insats räcker även till lite kex,bröd,juice,godis,choklad och annat.

Projektet stöttas extra vid juletid och  på de oerhört populära sommarlägren F.A. anordnar varje år. Utan vår hjälp skulle de aldrig komma iväg på dessa så efterlängtade lägren. Då får de äntligen bara vara barn.

Lek och stoj hela veckan....och god mat i magen.